ساعات حضور در مطب

 

آقای دکتر مهران رضوی پور

روزهای زوج:

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 

ساعت 16 الی 21

پذیرای بیماران عزیز هستند.

 

اطلاعات تماس

مازندران 

ساری

خیابان فرهنگ

مجتمع پزشکی شهریار3

تلفن های تماس :

011-33302828

011-33302826

وب سایت های مرتبط


 

 

 

اینستاگرام