درباره ما

دکتر سید مهران رضوی پور

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

متخصص ارتوپدی

 

دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان خوارزمی تهران

دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

رتبه اول آزمون ورودی دستیاری ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بورد تخصصی جراحی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست از بیمارستان شفا یحیائیان دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره تکمیلی جراحی میکروسکوپی ترمیمی دست و اعصاب محیطی از بیمارستان حضرت فاطمه تهران

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

معاونت آموزشی پژوهشی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران

عضو انجمن جراحان دست ایران

 

خدمات درمانی و جراحی ها

کلیه اعمال جراحی ارتوپدی در اندام فوقانی وتحتانی . تعویض مفاصل شانه ، آرنج ،مچ، دست و لگن

اعمال جراحی فوق تخصصی دست واندام فوقانی شامل شکستگی ها، دررفتگی ها، آسیب های تاندونی و رباطهای شانه، آرنج و مچ دست

ترمیم میکروسکوپی عصب و پیونداعضاء قطع شده

جراحی اندوسکوپیک سندروم تونل کارپ

آرتروسکوپی مچ دست و آرنج

جراحی آسیب های شبکه بازوئی

اصلاح اختلالات مادرزادی دست

جراحی های اصلاحی فلج مغزی

جراحی تومورهای دست و اندام فوقانی

تماس سریع